India | S.S. Brij Basi & Sons
1
of
1
     
   
  Lala Lajpatrai Ji (Sher-i-Punab)  
     
   
  Ram and Tulsidas Meeting  
     
   
  Shri Hanuman ji.  
     
   
  Sri Subhaschandar Bose  
     
   
  Sreemati Kamaladevi Chattopadhaya.  
     
   
  Shriman Pandit Madan Mohan Malviya Ji  
     
   
  Shriman Jawaharlal Nehru Ji.  
     
   
  Srimati Sarojini Naidu.